Przegląd Pediatryczny

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Z przyjemnością przekazujemy w Wasze ręce „Przegląd Pediatryczny” w nowej szacie graficznej opracowanej przez Wydawnictwo Czelej.

Radość nasza jest tym większa, że jest to powrót do cyklu wydawniczego po ponad rocznej przerwie – w 2014 roku nasze pismo nie ukazało się z przyczyn niezależnych od Redakcji.
Mamy nadzieję, że obecny Wydawca sprosta wymogom rynku i będziemy mogli bez przeszkód kontynuować ponad stuletnią tradycję „Przeglądu Pediatrycznego”.
To pismo tworzymy dla Państwa – jego Czytelników. Dlatego serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do publikacji, ale też listów, informacji o  ważnych dla Pediatrów wydarzeniach. Prosimy również o uwagi dotyczące tego, co powinniśmy zmienić, jak udoskonalić nasz kwartalnik, jakie tematy są dla Państwa ważne i potrzebne. Wszelką korespondencję prosimy kierować pod adresem:

 
pp@csk.umed.lodz.pl
lub
Redakcja „Przeglądu Pediatrycznego”
Sporna 36/50
91-738 Łódź

 
Prosimy o nieprzysyłanie artykułów za pośrednictwem systemu Corpres stworzonego przez Wydawnictwo Medyczne Cornetis, gdyż obecnie nie współpracujemy z tą firmą.
Mam nadzieję, że „Przegląd Pediatryczny” w nowej szacie graficznej spełni Państwa oczekiwania, a zamieszczane w nim artykuły znajdą uznanie wśród Czytelników.

Życzę miłej lektury.Redaktor Naczelny 
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski


Aktualny numer

1/2021

 • Prawny obowiązek leczenia gruźlicy
 • Biomarkery zakażenia prątkami gruźlicy u dzieci
 • Szczepienie BCG – wczoraj, dziś, jutro…
 • Niepożądane odczyny po szczepieniu BCG. Opis przypadków
 • Gruźlica płuc u dzieci – prezentacja przypadków
 • Gruźlica opłucnej u dzieci – trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Prezentacja przypadków
 • Gruźlica obwodowych węzłów chłonnych – opis przypadku
 • Gruźlica płuc, węzłów chłonnych wewnątrzklatkowych i opłucnej u 3-letniego dziecka
 • Rola badania bronchoskopowego w diagnostyce i leczeniu gruźlicy u dzieci na podstawie prezentowanych przypadków
 • Przydatność badania USG w monitorowaniu leczenia gruźlicy u dzieci na podstawie przypadków klinicznych
 • Zasłużeni dla polskiej ftyzjopediatrii

Prawny obowiązek leczenia gruźlicy
Legal obligation of tuberculosis treatment
Mariusz Gawrysiak, Magdalena Kowalewska-Pietrzak
 
Streszczenie
Artykuł powstał w związku z istniejącymi w praktyce wątpliwościami odnośnie do przymusu leczenia gruźlicy, wynikającymi z błędnej interpretacji przepisów dotyczących diagnostyki i leczenia tej choroby.
W pracy przedstawiono analizę sytuacji prawnej lekarza oraz pacjenta w związku z przymusem diagnostyki i leczenia gruźlicy na podstawie Ustawy z dnia 5...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata roczna + e-prenumerata gratis

Cena prenumeraty:
98.00 PLN
Oszczędzasz : 22.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna krajowa dla instytucji + e-prenumerata gratis

Cena prenumeraty:
150.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna zagraniczna + e-prenumerata gratis

Cena prenumeraty:
150.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka