Przegląd Pediatryczny, 1/2019

 • Sto dziesięć lat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Bialskopodlaskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne na Warmii i Mazurach
 • Historia Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Zarys historii Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Rys historyczny Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Rys historyczny Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Wersja drukowana:

Cena: 30.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 30.00 PLN

Sto dziesięć lat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The 110-year history of the Polish Pediatric Society
Andrzej Milanowski, Jarosław Peregud-Pogorzelski

Historia Oddziału Bialskopodlaskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Bialskopodlaski Section of the Polish Pediatric Society
Tamara Fiedziuk

Historia Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Bydgoszcz Section of the Polish Pediatric Society
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Historia Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Częstochowa Section of the Polish Pediatric Society
Małgorzata Klimza

Historia Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Gdansk Section of the Polish Pediatric Society
Barbara Kamińska

Historia Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Kielce Section of the Polish Pediatric Society
Elżbieta Kołodziej, Zdzisław Domagała, Maciej Szczukocki

Historia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Lodz Section of the Polish Pediatric Society
Krzysztof Zeman, Agnieszka Blomberg

Polskie Towarzystwo Pediatryczne na Warmii i Mazurach
The Polish Pediatric Society in Warmia and Mazury
Teresa Kołcun-Penkowska

Historia Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The origins of the Opole Section of the Polish Pediatric Society
Jacek Płonka

Zarys historii Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
An outline of the history of the Radom Section of the Polish Pediatric Society
Katarzyna Bogucka, Grzegorz Walczyński

Historia Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Rzeszow Section of the Polish Pediatric Society
Artur Mazur, Grażyna Hejda

Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Siedlce Section of the Polish Pediatric Society
Stanisław Pawełczak

Rys historyczny Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Historical view of the Silesian Section of the Polish Pediatric Society
Anna Obuchowicz, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

Historia Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Toruń Section of the Polish Pediatric Society
Janusz Czarnecki, Sabina Langer-Wojcik

Historia Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Warsaw Section of the Polish Pediatric Society
Teresa Jackowska, Małgorzata Wielopolska

Rys historyczny Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
A historical overwiev of the Zielona Gora Section of the Polish Pediatric Society
Kazimiera Kucharska-Barczyk, Grażyna Suszczewicz, Marcin Zaniew, Zenon Owoc

Sto dziesięć lat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
The 110-year history of the Polish Pediatric Society
Andrzej Milanowski, Jarosław Peregud-Pogorzelski

Streszczenie
W pracy przedstawiono 110 lat historii Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego z uwzględnieniem głównych kierunków działania Towarzystwa w minionym okresie oraz postaci, które miały istotny wpływ na jego powstanie.

Abstract
The paper presents 110 years of the history of the Polish Pediatric Society, taking into account the main directions of the Society’s activities in the past and the characters that had a significant impact on its formation.


 
Historia Oddziału Bialskopodlaskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Bialskopodlaski Section of the Polish Pediatric Society
Tamara Fiedziuk

Streszczenie
Krótka historia najmłodszego oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Białej Podlaskiej.

Abstract
A short history of the youngest Polish Pediatric Society in Biała Podlaska.

 

Historia Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego  
The history of the Bydgoszcz Section of the Polish Pediatric Society
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Streszczenie
W pracy przestawiono historię Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.


Abstract
The work presents the history of the Bydgoszcz Section of the Polish Pediatric Society.

 

Historia Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego  
The history of the Częstochowa Section of the Polish Pediatric Society
Małgorzata Klimza

Streszczenie
Oddział Częstochowski PTP powołany został uchwałą ZG PTP 01.06.1995 r. z inicjatywy dr. Wiesława Lewanowicza, późniejszego wieloletniego przewodniczącego Oddziału. Istniała potrzeba organizowania szkoleń naukowych na własnym terenie – ówczesnego województwa częstochowskiego – bez konieczności wyjazdów do ośrodków klinicznych. Przez 23 lata naszej działalności odwiedziło nas ze swoimi wykładami wielu znakomitych gości z całej Polski. Choć z liczby 198 członków zostało obecnie 61 osób, nadal spotykamy się, organizujemy spotkania naukowe i czekamy na skromny jubileusz ćwierćwiecza.

Abstract
Polish Pediatric Society (PTP) division in Czestochowa was founded on June 1, 1995 as a result of PTP’s General Board resolution initiated by Dr Wiesław Lewanowicz, who was later a longstanding chairman of the division itself. One of main prerequisites was a high demand for local scientific training within the area of, for that time Częstochowa – voivodeship, and avoiding extensive travels to clinical centers. During the last 23 years of our activity we hosted multiple seminars with notable guests from the entire Poland. We remain very committed to our activity, however out of 198 we currently have 61 active participants and together we continue to organize meetings or seminars, and slowly began preparation for a symbolic 25 year anniversary of our establishment.

 

Historia Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego  
The history of the Gdansk Section of the Polish Pediatric Society
Barbara Kamińska

Streszczenie
Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego powstał ponad 60 lat temu. Jego historię tworzyli wybitni lekarze i nauczyciele, zaangażowani w działalność gdańskiego PTP. Wśród kluczowych postaci należy wymienić profesorów Kazimierza Erecińskiego, Klementynę Świcową, Marię Kamińską, Marię Korzon.

Abstract
Gdansk Section of the Polish Society of Pediatrics was established over 60 years ago. Its history was created by famous pediatricians and teachers, who were involved in the development of local PTP. The key persons were Kazimierz Erecińki, Klementyna Świcowa, Maria Kamińska and Maria Korzon.

 

Historia Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego  
The history of the Kielce Section of the Polish Pediatric Society
Elżbieta Kołodziej, Zdzisław Domagała, Maciej Szczukocki

Streszczenie
Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego został założony w 1951 r. Pierwszą przewodniczącą była dr Maria Mikołajczyk-Kurowska, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Kielcach w latach 1938-1950. Oddział Kielecki PTP działał w oparciu o kadry lekarskie szpitala i wpisuje się 67-letnią historią w 100-lecie Szpitala Dziecięcego w Kielcach.

Abstract
The Kielce Section of the Polish Society of Pediatrics regional department of Kielce was founded in 1951. The first regional chairman was Maria Mikołajczyk-Kurowska – the chief of Children Hospital of Kielce in years 1938-1950. The Kielce Section of the Polish Society of Pediatrics was related with doctors working at this hospital and it fits with its 67 years old history to 100 year anniversary of Children Hospital of Kielce.

 

Historia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego  
The history of the Lodz Section of the Polish Pediatric Society
Krzysztof Zeman, Agnieszka Blomberg

Streszczenie
Idea powstania Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP) narodziła się w Łodzi. Oddział Łódzki (OŁ PTP) był też pierwszym organem terenowym PTP. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę usystematyzowania danych o łódzkich pediatrach, którzy poprzez swoje inicjatywy, działalność i pasję tworzyli łódzką i polską szkołę pediatryczną w okresie ponad 100 lat.

Abstract
The idea of the establishment of the Polish Pediatric Society (PTP) was born in Lodz. The Lodz Section (OŁ PTP) was also the first section of PTP. This study attempts to systematize data on Lodz pediatricians who, through their initiatives, activity and passion, formed the Lodz and Polish pediatric school over a period of over 100 years.

 

Polskie Towarzystwo Pediatryczne na Warmii i Mazurach  
The Polish Pediatric Society in Warmia and Mazury
Teresa Kołcun-Penkowska

Streszczenie
Artykuł przedstawia w skrócie historię Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego na Warmii i Mazurach, w tym sylwetki osób najbardziej zaangażowanych w organizację opieki medycznej nad dziećmi oraz kształcenie przyszłych lekarzy. W ramach krótkiego artykułu nie sposób wspomnieć o zasługach wszystkich. Wspominając jednak niektórych, pamiętamy o wszystkich. To nasi nauczyciele.

Abstract
The article describes history of the Polish Pediatric Society in Warmia and Mazuria, including profiles of persons mostly engaged in organisation of medical care for children as well as education of future doctors. In a short article one cannot mention all people who contributed. However, while mentioning some of them, we remember about them all. These have been our teachers.

 

Historia Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
The origins of the Opole Section of the Polish Pediatric Society
Jacek Płonka

Streszczenie
Historia Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego sięga lat 50. XX w. Pierwsze zebrania naukowe odbyły się w latach 1957-1958. Założycielem i pierwszym prezesem była dr Aleksandra Pospieszalska. Sekretariat mieścił się w Szpitalu Dziecięcym w Opolu przy placu Kopernika (wówczas plac Armii Czerwonej). Kolejnymi prezesami byli: dr Zofia Czyżewska, dr Jolanta Kraszewska, dr Halina Kubicka oraz dr Barbara Szczepanik. Obecnie funkcję tę pełni dr Jacek Płonka. Sekretariat Oddziału Opolskiego mieści się na Oddziale Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Abstract
The origins of the Opole Section of the Polish Pediatric Society go back to the 50s of the 20th century. The first scientific meetings started to be held there in the years 1957-1958. The founder and the first President of the Section was doctor Aleksandra Pospieszalska. Its first administrative Office was located in children’s hospital in Opole at Copernicus Square (former Red Army Square). Later, the post of the president of the Section was performed consecutively by: dr Zofia Czyżewska, dr Jolanta Kraszewska, dr Halina Kubicka, dr Barbara Szczepanik and currently by dr Jacek Płonka. At present, the administrative Office of the Opole Section is located at the Pediatric Ward of Opole University Clinical Hospital in Opole.

 

Zarys historii Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego  
An outline of the history of the Radom Section of the Polish Pediatric Society
Katarzyna Bogucka, Grzegorz Walczyński

Streszczenie
Poniższe opracowanie ukazuje działalność Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego od chwili powstania w 1958 r. do czasów obecnych. Informuje o kluczowych wydarzeniach w historii pediatrii ziemi radomskiej. Przedstawia również pełnych pasji lekarzy pediatrów, którzy przez lata łączyli swoją intensywną pracę zawodową z aktywną działalnością na rzecz Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Abstract
The following paper presents the activities of the Radom Section of the Polish Pediatric Society from the time it was established in 1958 until present. It presents key events in the history of the Pediatrics in Radom. It also portrays passionate pediatricians who over the years have managed to combine their demanding job with active work for the Radom Unit of the Polish Pediatric Society.

 

Historia Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego  
The history of the Rzeszow Section of the Polish Pediatric Society
Artur Mazur, Grażyna Hejda

Streszczenie
W pracy przedstawiono najważniejsze wiadomości o historii i rozwoju Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Abstract
In this paper was presented the most important information about the history and development of the Rzeszow Section of the Polish Pediatric Society.

 

Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
The history of the Siedlce Section of the Polish Pediatric Society
Stanisław Pawełczak

Streszczenie
Artykuł przedstawia działalność Oddziału Siedleckiego Polskiego Stowarzyszenia Pediatrycznego od 1994 r. Zaprezentowano zarządy kolejnych kadencji. Członkowie Towarzystwa realizowali cele statutowe, w tym: organizację szkoleń i konferencji, integrację środowisk lekarskich, a także instytucji zajmujących się dziećmi na terenie regionu. Członkowie PTP współpracowali w edukacji kadry medycznej.

Abstract
The article presents activiry of the Siedlce Section of the Polish Pediatric Society since 1994. Successive boards were presented The Society’s members pursued statutory goals, including: organization of trainings and conferences, integration of medical environments and institutions dealing with children in our area. PTP members cooperated in the education of medical staff.

 

Rys historyczny Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Historical view of the Silesian Section of the Polish Pediatric Society
Anna Obuchowicz, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

Streszczenie
Oddział Śląski PTP rozpoczął działalność w 1950 r. z inicjatywy dr. Stanisława Roszaka. Aktualnie liczy ok. 300 członków. W ciągu 68 lat działalności członkami zarządu i przewodniczącymi byli wybitni lekarze i pracownicy Śląskiej Akademii Medycznej/Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W artykule zamieszczono krótkie dane biograficzne przewodniczących Oddziału oraz nazwiska członków zarządu.

Abstract
According to dr Stanisław Roszak inspiration, activity of the Silesian Section of the Polish Pediatric Society began in 1950. At present about 300 persons are the members of this Section. During 698 years the outstanding doctors and workers of Medical University of Silesia (the former Silesian Medica Academy) were the Presidents of the Society and participate in the activity of its management. In this article we present short biographical informations about the Sections’ Presidents and we mention names of management members.

 

 

Historia Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Toruń Section of the Polish Pediatric Society
Janusz Czarnecki, Sabina Langer-Wojcik

Streszczenie
Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego powstał w 1990 r. Jego pierwszym przewodniczącym była dr Anna Golińska-Zbucka.
Cele realizowano poprzez organizowanie 5-6-krotnie w ciągu roku zebrań naukowo-szkoleniowych. W skład zarządu Oddziału Toruńskiego PTP wchodzili pediatrzy: kardiolodzy, nefrolodzy, alergolodzy, endokrynolodzy, neurolodzy, chirurdzy dziecięcy i neonatolodzy.
Lekarzy pediatrzy OT PTP i kardiolodzy dziecięcy oraz neonatolodzy wzięli udział w Narodowym Programie Profilaktyki i Chorob Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD w latach 2003-2008. Poprzez współpracę z Fundacją „O Uśmiech Dziecka” zdobyli fundusze na zakup aparatury medycznej.

Abstract
Polish Pediatric Society in Toruń was founded in 1990. Its first chairman was dr Anna Golińska-Zbucka.
Objectives were realized during scientific workshops organized five to six times a year. In the board of PPS in Toruń have worked such pediatricians as: cardiologists, nephrologists, allergists, endocrinologists, neurologists, pediatric surgeons and neonatologists.
PPS pediatricians, pediatric cardiologists and neonatologists participated in POLKARD National Programme of Prophylaxis and Cardiovascular Disease between 2003 and 2008. Physicians from Founda_on “For Child’s Smile” from PPS in Toruń took part in raising finances required for the purchase of medical equipment.

 

Historia Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
The history of the Warsaw Section of the Polish Pediatric Society
Teresa Jackowska, Małgorzata Wielopolska

Streszczenie
Przedstawiamy krotką historię Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (OWPTP). Za datę jego powołania można uznać 20.01.1910 r. OWPTP zajmuje się podnoszeniem i doskonaleniem wiedzy i umiejętności zawodowych pediatrów. Organizuje liczne konferencje i warsztaty. Klub 35, kartka z historii, spotkania z emerytowanymi pediatrami – to stałe punkty konferencji. W marcu 2018 r. OWPTP liczył 1213 członków (w tym 979 czynnych członków i 138 emerytowanych).

Abstract
We present the short history of the Warsaw Section of the Polish Pediatric Society (OWPTP). January 20th, 1910 can be considered the date of establishment of the Warsaw Section of the Polish Pediatric Society. WSPPS deals with raising and improving the knowledge and professional skills of pediatricians. Organizes numerous conferences and workshops. Club 35, a page from history, meetings with retired pediatricians are permanent conference points. In March 2018, the WSPPS had 1213 members (including 979 active members and 138 pensioners).

 

Rys historyczny Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
A historical overwiev of the Zielona Gora Section of the Polish Pediatric Society
Kazimiera Kucharska-Barczyk, Grażyna Suszczewicz, Marcin Zaniew, Zenon Owoc

Streszczenie
Zielonogórski Oddział PTP działa na terenie województwa lubuskiego od 1959 r. W czerwcu 2019 r. będzie obchodził swoje 60-lecie. Założycielem towarzystwa był dr Zbysław Kopyść, twórca książki „Kompendium zespołów i rzadkich chorób dziecięcych”. Nasz Oddział liczy aktualnie 72 członków, którzy od wielu lat uczestniczą w szkoleniach, kursach i sympozjach naukowych w kraju oraz za granicą.