Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Polskie Towarzystwo Pediatryczne (PTP) to polskie towarzystwo naukowe założone w 1908 roku. Zostało ono utworzone z inicjatywy dra Józefa Brudzińskiego jako Sekcja Lekarzy Pediatrów przy Łódzkim Towarzystwie Lekarskim.
Obecnym prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego z siedzibą w Warszawie jest prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, a funkcję wiceprzewodniczących pełnią: prof. dr hab. n. med. Artur Mazur, prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański oraz prof. dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska.
Skarbnikiem PTP jest dr n. med. Łukasz Dembiński, a sekretarzem Zarządu Głównego PTP dr n. med. August Wrotek. Do grona członków Zarządu Głównego PTP należą: prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek, lek. Piotr Hartmann, dr n. med. Tomasz Jarmoliński, dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka, dr hab. n. med. Anna Medyńska, dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar oraz prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński.
PTP wydaje dwa najstarsze czasopisma pediatryczne w Polsce – „Pediatria Polska” ukazuje się od 1921 roku, a jej obecnym redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, oraz  „Przegląd Pediatryczny” – opublikowany po raz pierwszy w 1908 r. – obecnie funkcję redaktora naczelnego czasopisma sprawuje dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar.
Według statutu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego celem towarzystwa jest:
 1. upowszechnianie wiedzy z dziedziny medycyny wieku rozwojowego,
 2. współudział w tworzeniu polityki zdrowotnej wobec populacji wieku rozwojowego w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
 3. podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów,
 4. szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
 5. reprezentowanie interesów ogółu polskich lekarzy pediatrów, w szczególności wobec: władz państwowych i samorządowych (administracji centralnej i terenowej), władz samorządu lekarskiego oraz wobec stowarzyszeń lekarzy innych specjalizacji i wszystkich innych stowarzyszeń naukowych,
 6. nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie medycyny wieku rozwojowego,
 7. monitorowanie potrzeb zdrowia dzieci.
W skład PTP wchodzą następujące oddziały:
 1. Oddział Białopodlaski
 2. Oddział Białostocki
 3. Oddział Bydgoski
 4. Oddział Częstochowski
 5. Oddział Dolnosląski
 6. Oddział Gdański
 7. Oddział Gorzowski
 8. Oddział Kielecki
 9. Oddział Krakowski
 10. Oddział Lubelski
 11. Oddział Łódzki
 12. Oddział Olsztyński
 13. Oddział Opolski
 14. Oddział Poznański
 15. Oddział Radomski
 16. Oddział Rzeszowski
 17. Oddział Siedlecki
 18. Oddział Śląski
 19. Oddział Toruński
 20. Oddział Warszawski
 21. Oddział Włocławski
 22. Oddział Zachodniopomorski
 23. Oddział Zielonogórski