Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Polskie Towarzystwo Pediatryczne (PTP) to polskie towarzystwo naukowe założone w 1908 roku. Zostało ono utworzone z inicjatywy dra Józefa Brudzińskiego jako Sekcja Lekarzy Pediatrów przy Łódzkim Towarzystwie Lekarskim.
Obecnym prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego z siedzibą w Warszawie jest prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski, a funkcję wiceprzewodniczących pełnią: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska oraz prof. dr hab. n. med. Artur Mazur.
Skarbnikiem PTP jest prof. dr hab. Wojciech Służewski, a sekretarzem Zarządu Głównego PTP dr n. med. Anna Turska-Kmieć. Do grona członków Zarządu Głównego PTP należą: prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, dr hab. n. med. Piotr Albrecht, prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz i dr n. med. Łukasz Dembiński.
PTP wydaje dwa najstarsze czasopisma pediatryczne w Polsce – „Pediatria Polska” ukazuje się od 1921 roku, a jej obecnym redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski, oraz  „Przegląd Pediatryczny” – opublikowany po raz pierwszy w 1908 r. – obecnie funkcję redaktora naczelnego czasopisma sprawuje prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski.
Według statutu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego celem towarzystwa jest:
 1. upowszechnianie wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem medycyny wieku rozwojowego,
 2. współudział w tworzeniu programów dla możliwie najlepszego zabezpieczenia opieki zdrowotnej oraz ochrony interesów dzieci i młodzieży,
 3. podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów,
 4. szerzenie zasad deontologiietyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
 5. reprezentowanie interesów ogółu polskich lekarzy pediatrów,
 6. nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie medycyny wieku rozwojowego.
W skład PTP wchodzą następujące oddziały:
 1. Oddział Białopodlaski
 2. Oddział Białostocki
 3. Oddział Bydgoski
 4. Oddział Częstochowski
 5. Oddział Dolnosląski
 6. Oddział Gdański
 7. Oddział Gorzowski
 8. Oddział Kielecki
 9. Oddział Koszaliński
 10. Oddział Krakowski
 11. Oddział Lubelski
 12. Oddział Łódzki
 13. Oddział Olsztyński
 14. Oddział Opolski
 15. Oddział Poznański
 16. Oddział Radomski
 17. Oddział Rzeszowski
 18. Oddział Siedlecki
 19. Oddział Słupski
 20. Oddział Szczeciński
 21. Oddział Śląski
 22. Oddział Toruński
 23. Oddział Warszawski
 24. Oddział Włocławski
 25. Oddział Zielonogórski