Przegląd Pediatryczny, 2/2022

 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego w Polsce
 • Stanowisko polskich ekspertów dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności składników obecnych w środkach medycznych używanych podczas ząbkowania dziecka
 • Gorączka – znany objaw w nowym świetle 
 • Wybrane aspekty opieki nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie z niewydolnością oddechową i ekstremalnie niską urodzeniową masą ciała
 • Zapalenie naczyń związane z IgA (plamica Schönleina-Henocha) u dzieci – diagnostyka i leczenie 
 • Pacjent z wszczepionym stymulatorem serca w praktyce pediatrycznej
 • Twarz adenoidalna jako czynnik ryzyka występowania zespołu obturacyjnych bezdechów podczas snu (OBPS) u dzieci
 • Współwystępowanie zespołu ataksja-teleangiektazja i nowotworu układu limfoidalnego – trudności diagnostyczne i terapeutyczne: opis trzech przypadków
 • Zaburzenia karmienia i wzrastania u dziecka z dysmorfią jako jeden z objawów rodzinnego występowania zespołu Noonan

 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2022

 • Zaktualizowane zasady profilaktyki, diagnostyki i leczenia COVID-19 u dzieci w Polsce. Zalecenia dla pediatrów oraz lekarzy medycyny rodzinnej (18.02.2022)
 • Rekomendacje dotyczące szczepienia dzieci po przebytym wieloukładowym zespole zapalnym powiązanym z COVID-19
 • Praktyczne aspekty terapii CAR-T u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B w Polsce – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Postępowanie u dzieci i młodzieży z hemofilią A lub B: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Modele organizacyjne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w okresie przejściowym z wieku dziecięcego w wiek dorosły: propozycje pediatrycznego zespołu ekspertów Narodowej Strategii Onkologicznej
 • Alergia i zaburzenia emocjonalne w populacji pediatrycznej – analiza potencjalnych związków przyczynowo-skutkowych
 • Wykorzystanie koncepcji SPoRT w specyficznej fizjoterapii pacjentów ze skoliozą idiopatyczną – przegląd zakresu
 • Zaburzenie funkcji wątroby u dzieci zakażonych wirusem Epsteina-Barr
 • Charakterystyka kliniczna dzieci z limfohistiocytozą hemofagocytarną
 • Zespół Plummera-Vinsona jako rzadka przyczyna przewlekłej niedokrwistości i dysfagii w wieku rozwojowym. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
 • Zespół ponownego odżywienia – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 4/2021

 • Zalecenia Konsultantów krajowych w sprawie szczepień przeciwko SARS-CoV-2 u dzieci z chorobami nowotworowymi lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
 • Leczenie wodobrzusza u dzieci z marskością wątroby
 • Błahe i poważne przyczyny konsultacji kardiologicznych u dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19. Wybrane problemy
 • Rola profilaktyki przed- i poekspozycyjnej zakażeń wirusem wścieklizny u dzieci
 • Endometrioza jako przyczyna bólu podbrzusza i bolesnego miesiączkowania u dziewczynek
 • Suplementacja witaminy K u noworodków
 • Analiza wybranych czynników ryzyka oparzenia u dzieci
 • Ocena seroprewalencji i czynników ryzyka występowania zakażenia Toxocara spp. wśród dzieci w trakcie leczenia onkologicznego
 • Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u niemowlęcia – diagnostyka różnicowa na podstawie przypadku
 • Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z przeciwciałami przeciwko receptorom NMDA u 13-letniej pacjentki – studium przypadku
 • Zespół Beckwitha-Wiedemanna – trudności diagnostyczne u dzieci urodzonych przedwcześnie i z ciąży bliźniaczej

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 3/2021

 • Ambroksol – właściwości farmakologiczne i zastosowanie kliniczne u dzieci
 • Choroba Menkesa: symptomatologia, diagnostyka i możliwości terapeutyczne. Opracowanie na podstawie przeglądu aktualnej literatury i doświadczeń własnych ośrodka szczecińskiego
 • Ostra niewydolność wątroby u noworodka w przebiegu ciążowej alloimmunizacyjnej choroby wątroby i hemochromatozy noworodkowej
 • Dysplazja włóknista kości w wieku rozwojowym – diagnostyka i leczenie z zastosowaniem bisfofonianów
 • Zastosowanie mikromacierzy zmienności pojedynczego nukleotydu w diagnostyce ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci
 • Comparison of occurrence of acute lymphoblastic leukemia in children in districts of Lubelski Region
 • Analiza przyczyn, objawów klinicznych i leczenia sepsy u dzieci w rożnych grupach wieku
 • Zapobieganie krwawieniom do stawów u pacjenta z hemofilią A powikłaną inhibitorem przez włączenie profilaktyki aPCC
 • Zapalenie płuc o etiologii Mycoplasma pneumoniae jako przyczyna izolowanego bólu w klatce piersiowej u 6-letniego chłopca

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2021

 • Postępowanie z dzieckiem z wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z COVID-19
 • Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
 • Wpływ pandemii COVID-19 na opiekę nad pacjentem z alergią na białka mleka krowiego
 • Wedolizumab w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci
 • Wymioty u dzieci w codziennej praktyce ratownika medycznego
 • Zakażenie pałeczkami Campylobacter spp. w praktyce klinicznej
 • Jestem na 6! Wiem, jak zdrowo jeść! 5 kroków do zdrowia. Program przeciwdziałania otyłości u dzieci
 • Zaburzenia świadomości i osłabienie jako objawy krwawienia z przewodu pokarmowego u 10-letniego pacjenta z umiarkowaną postacią hemofilii typu A objętego wtórną profilaktyką krwawień z zastosowaniem pdFVIII
 • Severe Mycoplasma pneumoniae infection during chemotherapy in a 7-year old boy with relapsed acute lymphoblastic leukemia – case report
 • Wybitny pediatra prof. Maria Goncerzewicz nie żyje
 • Psycholog kliniczny Renata Strzyżewska. Wspomnienie w 15. rocznicę śmierci

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2021

 • Prawny obowiązek leczenia gruźlicy
 • Biomarkery zakażenia prątkami gruźlicy u dzieci
 • Szczepienie BCG – wczoraj, dziś, jutro…
 • Niepożądane odczyny po szczepieniu BCG. Opis przypadków
 • Gruźlica płuc u dzieci – prezentacja przypadków
 • Gruźlica opłucnej u dzieci – trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Prezentacja przypadków
 • Gruźlica obwodowych węzłów chłonnych – opis przypadku
 • Gruźlica płuc, węzłów chłonnych wewnątrzklatkowych i opłucnej u 3-letniego dziecka
 • Rola badania bronchoskopowego w diagnostyce i leczeniu gruźlicy u dzieci na podstawie prezentowanych przypadków
 • Przydatność badania USG w monitorowaniu leczenia gruźlicy u dzieci na podstawie przypadków klinicznych
 • Zasłużeni dla polskiej ftyzjopediatrii

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 4/2020

 • Postępowanie z dzieckiem z COVID-19
 • Postępowanie z dzieckiem z wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z COVID-19
 • Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci w czasie pandemii COVID-19
 • Przydatność kliniczna oceny stężenia endogennych lotnych związków organicznych w wydychanym powietrzu w astmie dziecięcej
 • Grasica – narząd przeceniany czy niedoceniany – kliniczny punkt widzenia
 • Ocena świadomości i wiedzy rodziców na temat szczepień ochronnych u dzieci
 • Ocena sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym z powiatu pabianickiego
 • Złamanie kości skroniowej powikłane wystąpieniem zeza zbieżnego – opis przypadków i przegląd literatury
 • Opieka ambulatoryjna nad pacjentem z rzadką, wrodzoną chorobą układu kostnego na przykładzie dysplazji kampomelicznej
 • Zespół Huntera u 9-letniego chłopca – opis przypadku

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 3/2020

 • Apel Europejskiej Akademii Pediatrii – sierpień 2020 r.
 • Zalecenia umożliwiające funkcjonowanie placówek oświaty w okresie epidemii COVID-19 (jesień 2020)
 • Choroba rotawirusowa i jej zapobieganie
 • Wykorzystanie USG nerwu wzrokowego w pediatrii
 • Małe ciemię przednie – duży problem dla lekarza pediatry
 • Drgawki noworodkowe
 • Epidemiologia zakażeń HEV u pacjentów onkologicznych
 • Analiza przyczyn zgłaszania się pacjentów bez skierowania na szpitalny oddział ratunkowy
 • Źródła pokarmowe węglowodanów w diecie dzieci w wieku 2-6 lat a świadomość rodziców na temat ich zawartości w produktach spożywczych
 • 70-lecie zielonogórskiej pediatrii

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2020

 • Procedura postępowania z dzieckiem na SOR/IPP, oddziale pediatrycznym z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące opieki ambulatoryjnej nad dziećmi w czasie pandemii COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 • Zapobieganie i kontrola COVID-19 na pediatrycznych oddziałach hematologii i onkologii lub przeszczepiania komórek krwiotwórczych oraz w odpowiednich poradniach specjalistycznych: zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Aktualne zasady stwierdzania trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu w populacji pediatrycznej
 • Leczenie podtrzymujące w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci
 • Czterowalentna atenuowana szczepionka przeciwko grypie dla dzieci
 • Czy potrafimy wyprzedzić marsz alergiczny? Metody oceny ryzyka rozwoju alergii u dzieci
 • Stan zdrowia jamy ustnej u dzieci z cukrzycą typu 1 – przegląd piśmiennictwa
 • Przemoc w rodzinie wobec dzieci
 • Wpływ wirusa SARS-CoV-2 na wątrobę
 • 25 lat minęło – srebrny jubileusz Kliniki Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2020

 • Grypa u dzieci. Profilaktyka grypy u dzieci w sezonie 2019/2020
 • Zalecenia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w stwardnieniu guzowatym
 • Zakażenia syncytialnym wirusem oddechowym jako istotny czynnik epidemiologiczny w zakażeniach układu oddechowego u dzieci – diagnostyka, leczenie i profilaktyka
 • Grzybicze zapalenia płuc u dzieci z chorobami nowotworowymi lub po transplantacji komórek krwiotwórczych
 • Grzybice narządowe jako zagrażające życiu powikłanie u dzieci w trakcie leczenia ostrych białaczek
 • Zapalenie naczyń związane z IgA (zespół Schönleina-Henocha) u 50 dzieci – charakterystyka przebiegu klinicznego i reakcji na leczenie
 • Ocena jakości życia związanej ze stanem zdrowia dzieci i młodzieży z rozpoznaną wrodzoną łamliwością kości
 • Gruźlica płuc z towarzyszącymi zaburzeniami psychotycznymi u 17-letniej pacjentki – trudności diagnostyczno-lecznicze

Cena: 30.00 PLN