Odrębności chorób zakaźnych u dzieci

Odrębności chorób zakaźnych wieku dziecięcego wynikają z niedojrzałości immunologicznej dziecka, innych źródeł infekcji niż u osób dorosłych, innej flory bakteryjnej oraz faktu, że w dzieciństwie dochodzi do pierwszych kontaktów z różnymi patogenami.

Harmonogram wprowadzania pokarmów stałych

Schemat żywienia niemowląt z 2016 r. wprowadza zasadę polegającą na tym, że rodzic decyduje o tym, co podaje dziecku, natomiast dziecko decyduje o tym, czy i ile zjada.
Czas, kiedy należy wprowadzić pokarmy uzupełniające, zależy od potrzeb odżywczych niemowlęcia, a także samego rodzica/opiekuna.

Owrzodzenia aftowe

Owrzodzenia aftowe, inaczej afty, są najczęstszą przyczyną nawracających owrzodzeń w obrębie błony śluzowej jamy ustnej. Występują one u około 20% ogólnej populacji. Etiologia schorzenia pozostaje niejasna, branych jest pod uwagę wiele czynników. Rozważa się m.in. rolę zakażenia Helicobacter pylori, wirusem opryszczki zwykłej lub też różyczki. Ponadto bierze się pod uwagę znaczenie niedoboru witaminy B12, kwasu foliowego lub cynku. Sugerowany jest także związek z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz alergią pokarmową.

Zespół dziecka maltretowanego

Zespół dziecka maltretowanego polega na różnych sposobach krzywdzenia dzieci. Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO), za zespół dziecka maltretowanego uważa się "każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, społeczeństwa lub państwa, które ujemnie wpływa na zdrowie, rozwój fizyczny i psychiczny dziecka".

Borelioza – diagnostyka i leczenie

Nie bez powodu boreliozę nazywa się „wielkim naśladowcą”. Objawy tej choroby mogą występować w wielu innych schorzeniach, dlatego diagnoza bywa czasami trudna a choroba nadal stanowi duże wyzwanie dla lekarzy. Borelioza jest choroba odzwierzęcą wywołaną ukłuciem przez kleszcza, który pierwotnie stał się nosicielem bakterii o nazwie Borrelia burgdorferii.

Alergia na białko mleka krowiego

Leczenie dietetyczne polega na zastosowaniu diety eliminacyjnej, czyli usunięciu z diety szkodliwego składnika pokarmowego – w tym przypadku białka mleka krowiego (BMK) – z jednoczesnym wprowadzeniem na jego miejsce składnika zastępczego o równoważnej wartości odżywczej.

ADHD jako jednostka chorobowa

Aby stwierdzić u dziecka zespół nadpobudliwości psychoruchowej, należy pamiętać, że charakteryzują go trzy grupy objawów: nadmierna ruchliwość, nadmierna impulsywność oraz znaczne problemy z koncentracją uwagi, które uniemożliwiają skupienie się na jednej czynności.

Gorączka niejasnego pochodzenia u dzieci

Gorączka jako objaw chorobowy występuje u dzieci znacznie częściej niż u dorosłych, jednak w większości przypadków są to krótkie epizody, ustępujące spontanicznie z udającą się ustalić stosownie wcześniej przyczyną gorączki. Oszacowano, że 70% konsultacji pediatrycznych związanych jest z występowaniem gorączki, co świadczy o tym, jak bardzo niepokojący jest to objaw dla rodziców.

Otyłość u dzieci

Otyłość jest przewlekłą, ogólnoustrojową chorobą metaboliczną wynikającą  z zaburzenia homeostazy energetycznej organizmu. Charakteryzuje się patologicznym zwiększaniem ilości tkanki tłuszczowej. Proces ten w  miarę nasilania się i upływu czasu nieuchronnie prowadzi do pojawiania się patologii oraz dysfunkcji dotyczących wszystkich układów i narządów.