Zespół dziecka maltretowanego

Zespół dziecka maltretowanego
Zespół dziecka maltretowanego polega na różnych sposobach krzywdzenia dzieci. Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO), za zespół dziecka maltretowanego uważa się "każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, społeczeństwa lub państwa, które ujemnie wpływa na zdrowie, rozwój fizyczny i psychiczny dziecka". Zostały również wskazane kategorie maltretowania, które obejmują: bicie i maltretowanie fizyczne, gwałt i nadużycia seksualne, prześladowanie emocjonalne, głodzenie, zaniedbanie fizyczne i emocjonalne oraz zaniedbanie lecznicze. Krzywdzenie dziecka może doprowadzić do kalectwa fizycznego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń psychicznych oraz emocjonalnych, a w najgorszym przypadku nawet do zgonu [1, 2].

Kategorie krzywdzenia dzieci

Do głównych rodzajów zalicza się działanie fizyczne, psychiczne, seksualne oraz zaniedbanie. Zazwyczaj nie występuje jeden rodzaj maltretowania, lecz są one ze sobą ściśle powiązane:

 • krzywdzenie fizyczne (maltretowanie) – polegające na umyślnym zadawaniu dziecku urazów na różne okolice ciała. Do przemocy fizycznej zalicza się wszystkie formy bicia, do których należą: klapsy, potrząsanie, szarpanie, zadawanie obrażeń ciała, oparzenia, duszenie, celowe wywoływanie u dziecka objawów chorobowych, ograniczenie swobody ruchu, ograniczenie snu czy pożywienia. Brak pożywienia można zaliczyć do tzw. krzywdzenia fizycznego biernego, które nie pozostawia na ciele dziecka żadnych śladów;
 • krzywdzenie psychiczne (emocjonalne) – polegające na ingerencji osoby dorosłej w rozwój osobowości dziecka, co w konsekwencji powoduje u niego niszczenie umiejętności prawidłowego funkcjonowania społecznego;
 • wykorzystywanie seksualne – polegające na angażowaniu dziecka w jakąkolwiek aktywność seksualną bez względu na motyw. Zgodnie z prawem jakiekolwiek kontakty seksualne z osobą poniżej 15. roku życia, mimo wyrażenia zgody, zagrożone są sankcjami zawartymi w art. 200-204 Kodeksu karnego;
 • zaniedbywanie – polegające na braku zapewnienia dziecku przez rodzica/opiekuna prawnego dostępu do opieki medycznej, wykształcenia, zapewnienia wyżywienia, rozwoju emocjonalnego czy też bezpiecznego mieszkania [3].

Jak rozpoznać zespół dziecka maltretowanego?

Rozpoznanie zespołu dziecka bitego jest bardzo trudne i stanowi nie lada wyzwanie nawet dla doświadczonych pracowników ochrony zdrowia. Ważnym aspektem badania jest zdiagnozowanie, czy powstałe obrażenia pojawiły się w sposób przypadkowy, czy też są przyczyną maltretowania dziecka. Zazwyczaj dzieci, które doświadczają maltretowania, są bardzo niespokojne, pobudzone, a nawet agresywne. Takie zachowania wynikają z braku zaufania do osób dorosłych, lęku przed nimi, głównie przed dotykiem. Inne zaś prezentują zachowania bierne, są apatyczne, unikają kontaktu werbalnego, a często przed wizytą u lekarza są zastraszane. Jest wiele czynników, które składają się na ustalenie podejrzenia/rozpoznania zespołu dziecka bitego. Należą do nich:

 • wiek dziecka – maltretowanie dziecka może pojawić się w każdym wieku, ale najczęściej dotyczy maluchów do 3. roku życia;
 • wywiad – rodzice unikają mówienia prawdy odnośnie do powstania obrażeń, przedstawiają przebieg wydarzeń w sposób chaotyczny, nielogiczny, a obraz kliniczny może nie odpowiadać powstałym obrażeniom;
 • wygląd dziecka – często dominuje smutny wyraz twarzy i oczu, przygarbiona pozycja ciała. Mogą występować nieleczone zmiany skórne. W warunkach przedszpitalnych ocena jest utrudniona, ponieważ członkowie zespołów ratownictwa medycznego najczęściej widzą dziecko po raz pierwszy;
 • rozwój psychoruchowy dziecka – najczęściej dziecko małe jest smutne, unika kontaktu wzrokowego, jest apatyczne, boi się i broni przed dotykiem. Charakterystyczny jest występujący u niego lęk przed rodzicami. Dzieci starsze są zazwyczaj nadmiernie pobudzone, niespokojne, a nawet agresywne. Wykazują też zachowania bierne, depresyjne, lękowe [4, 5].

Oprócz analizy wyżej wymienionych informacji należy także zwrócić uwagę na różne okolice ciała, mające związek z maltretowaniem dziecka:

 • Obrażenia zlokalizowane są najczęściej na pośladkach, tułowiu (głównie okolicy lędźwiowej), głowie, małżowinach usznych (naderwanie). Uszkodzenia w obrębie kończyn górnych i dolnych, otarcia skóry, obrzęki. Należy zaznaczyć, że obrażenia ciała mogą być w różnej fazie gojenia (sinice i wylewy podskórne o różnym zabarwieniu). Warte podkreślenia są charakterystyczne ślady na ciele dziecka: liczne ślady z ostrym brzegiem, najczęściej na częściach miękkich; ślady rąk od gwałtownego chwytania, szarpania, potrząsania; ślady uderzenia dłonią, najczęściej linijne z odciskami palców całej ręki; ślady wiązania, szczypania, przypalania papierosami, duszenia.
 • Oparzenia – dotyczą zazwyczaj kończyn górnych i dolnych, często występujące z innymi obrażeniami w różnych fazach gojenia.
 • Obrażenia kończyn i głowy – mało prawdopodobne jest to, aby niemowlę samodzielnie uszkodziło sobie kość. O tym, że było wcześniej maltretowane, mogą świadczyć ślady złamań widoczne w badaniach RTG. Najczęściej mogą to być złamania w obrębie kości długich łopatki, mostka, żeber, wyrostków kolczastych kręgów, dystalnego końca obojczyka. Urazy głowy, będące skutkiem maltretowania, mogące skończyć się nawet śmiercią ze względu na wystąpienie obrażeń czaszkowo-mózgowych [4-7].

Piśmiennictwo

1. Gromska J.: Trudności diagnostyczne i orzecznicze w zespole dziecka maltretowanego. Materiały XII Konferencji Psychiatrii Sądowej. Psychiatr Pol 1996; supl.: 58-64.
2. Służewska-Woźnicka K.: Lekarz pediatra wobec problemu dziecka maltretowanego. Przegl Pediatr 2017; 1 (46): 8-15.
3. Turska M., Raban M., Grochowski C. i wsp.: Zespół dziecka maltretowanego. J Educ Health Sport 2017; 7 (8): 1452-1460.
4. Horst-Sikorska W., Bryl N.: Zespół Dziecka Maltretowanego. Family Medicine & Primary Care Review 2011; 13 (2): 319-321.
5. http://poradniaonline.org/25/
6. Margolis A.: Zespół dziecka maltretowanego. Diagnostyka medyczna. Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 1998.
7. Stone N.H., Rinaldo L., Humphrey C.R. i wsp.: Child abuse by burning. Surg Clin North Amer 1970; 50: 1419-1424.

Źródło: Fragment artykułu: Zawadzki D., Krupińska J., Rej-Kietla A., Sobczak J.: Syndrom dziecka maltretowanego w aspekcie prawno-medycznym. Przegląd Pediatryczny 2019, 2 (48), 42-45.