Promocja gabinetu

Promocja gabinetu
Strategia promocji usług oznacza optymalne, najkorzystniejsze dla firmy sposoby osiągania celów, np. wprowadzenie podmiotu lub usługi na konkretny segment rynku, zmianę postaw nabywców usług, utrzymanie poziomu zauważalności firmy lub usługi, konkurowanie z promocją konkurentów czy też informowanie nabywców o zaletach danej usługi oraz związanych z nią korzyściach.
Skuteczna promocja powinna pozyskiwać nabywców dzięki:

  • dostarczeniu obecnym i potencjalnym pacjentom-klientom informacji i argumentów przedstawiających w sposób wiarygodny cechy oferowanych produktów i usług oraz korzyści, jakie zapewniają dla satysfakcjonującego zaspokojenia potrzeb;
  • wyróżnianiu atrakcyjnością gabinetu;
  • utwierdzaniu nabywców w trafności dokonanego wyboru i wytwarzaniu ich przywiązania do korzystania z oferty handlowej przedsiębiorstwa.

Instrumenty promocji przedstawiono dość szczegółowo poniżej. I choć nie wszystkie da się zastosować w odniesieniu do gabinetów pediatrycznych, to warto się z nimi zapoznać, może staną się inspiracją do indywidualnych działań.

Instrumenty promocji:

1. Reklama:
- Ogłoszenia w środkach masowego przekazu
- Opakowanie
- Wkładki do opakowań
- Filmy, czasopisma filmowe
- Broszury i biuletyny
- Plakaty i ulotki
- Informatory
- Przedruki ogłoszeń
- Tablice ogłoszeniowe
- Szyldy
- Wystawy w miejscu sprzedaży
- Materiały audiowizualne
- Symbole i logo

2. Promocja sprzedaży:
- Konkursy, gry, zakłady, loterie
- Premie i prezenty
- Próbki
- Targi i pokazy handlowe
- Wystawy
- Demonstracje
- Kupony
- Rabaty
- Niskooprocentowane kredyty
- Różne formy rozrywki
- Wymiana produktu na nowy za dopłatą
- Kupony
- Sprzedaż wiązana

3. Public Relations:
- Informacje dla prasy
- Przemówienia
- Seminaria
- Coroczne raporty
- Akcje dobroczynne
- Sponsoring
- Publikacje
- Relacje ze społecznościami lokalnymi
- Lobbing
- Środki identyfikacji
- Czasopismo firmowe
- Imprezy

4. Sprzedaż osobista:
- Prezentacje oferty
- Spotkania handlowe
- Programy mające na celu pobudzenie sprzedaży
- Próbki
- Targi i pokazy handlowe

5. Marketing bezpośredni:
- Katalogi
- Listy
- Telemarketing
- Połączenia elektroniczneInformacje zawarte w artykule pochodzą z książki pt. "Marketing gabinetu stomatologicznego" autorstwa dr Agnieszki Bukowskiej-Piestrzyńskiej.

poprzedni artykuł