Szczepienie przeciwko grypie dzieci i młodzieży w sezonie 2023-2024. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii (wrzesień 2023)

Szczepienie przeciwko grypie dzieci i młodzieży w sezonie 2023-2024. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii (wrzesień 2023)
Opublikowano dnia : 27.09.2023

Coroczne szczepienia przeciwko grypie są zalecane wszystkim osobom w wieku ≥ 6 miesięcy, u których nie występują przeciwwskazania. Wszystkie szczepionki przeciw grypie dostępne w Polsce w sezonie 2023-2024 są czterowalentne, zawierają hemaglutyninę (HA) pochodzącą z jednego wirusa grypy A(H1N1)pdm09, jednego wirusa grypy A(H3N2), jednego wirusa grypy B/Victoria lineage i jednego wirusa grypy B/Yamagata lineage. Szczepionki przeciwko grypie w sezonie 2023-2024 będą zawierać HA pochodzące z 1) wirusa grypy A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; 2) wirusa grypy A/Darwin/9/2021 (H3N2); 3) wirusa grypy B/Austria/1359417/2021 (linia Victoria) oraz 4) wirusa grypy B/Phuket/3073/2013 (linia Yamagata).

Dostępne będą dwie inaktywowane szczepionki przeciw grypie (QIV4) i żywa atenuowana szczepionka przeciw grypie (LAIV4). W przypadku dzieci, które potrzebują tylko 1 dawki szczepionki przeciw grypie w sezonie, szczepienie powinno być zalecane we wrześniu lub październiku. Jednak szczepienia powinny być kontynuowane po październiku i przez cały sezon, dopóki wirusy grypy krążą i szczepionka jest dostępna. Dzieci w wieku poniżej 9 lat, które nie były wcześniej szczepione szczepionką przeciwko grypie, potrzebują 2 dawek szczepionki; dzieci te powinny otrzymać pierwszą dawkę jak najszybciej, kiedy szczepionki są dostępne, druga dawka powinna zostać podana po przerwie trwającej przynajmniej 4 tygodnie.

W artykule przedstawiono rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące szczepień przeciwko grypie dzieci i młodzieży w sezonie 2023-2024. Rekomendacje oparto na zaleceniach Amerykańskiej Akademii Pediatrii i Komitetu Doradczego ds. Praktyk Szczepień w Stanach Zjednoczonych na sezon grypowy 2023-2024.

Słowa kluczowe: szczepienia przeciwko grypie, rekomendacje, Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Abstract

Annual influenza vaccination is recommended for all persons aged ≥ 6 months with no contraindications. All influenza vaccines available in Poland for the 2023–2024 season are quadrivalent, containing haemagglutinin (HA) derived from an influenza A(H1N1)pdm09 virus, an influenza A(H3N2) virus, an influenza B/Victoria lineage virus, and an influenza B/Yamagata lineage virus. Influenza vaccines for the 2023–2024 season will contain HA derived from 1) an influenza A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus; 2) an influenza A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus; 3) an influenza B/Austria/1359417/2021 (Victoria lineage)-like virus; and 4) an influenza B/Phuket/3073/2013 (Yamagata lineage)-like virus.

Two inactivated influenza vaccines (QIV4) and live attenuated influenza vaccine (LAIV4) will be available. For children who need only one dose of influenza vaccine for the season, vaccination should ideally be recommended in September or October. However, vaccination should continue after October and throughout the season as long as influenza viruses are circulating and vaccine is available. Children under 9 years of age who have not been previously vaccinated against influenza require 2 doses of vaccine; these children should receive the first dose as soon as possible after vaccine availability, and the second dose should be administered after an interval of at least 4 weeks.

This article presents the recommendations of the Polish Society of Paediatrics and the National Consultant in Paediatrics for influenza vaccination of children and adolescents in the 2023–2024 influenza season. The recommendations are based on those of the American Academy of Pediatrics and the Advisory Committee on Immunization Practices for the 2023–2024 influenza season.

Key words: influenza vaccination, recommendations, Polish Society of Paediatrics

Przeczytaj  Szczepienie przeciwko grypie dzieci i młodzieży w sezonie 2023-2024 Szczepienie przeciwko grypie dzieci i młodzieży w sezonie 2023-2024

Szczepienie przeciwko grypie dzieci i młodzieży w sezonie 2023-2024. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii (wrzesień 2023)

Influenza vaccination of children and adolescents in the 2023–2024 season. Recommendations of the Polish Society of Paediatrics and the National Consultant in Paediatrics (September 2023)

Teresa Jackowska1, August Wrotek2, Łukasz Dembiński3, Artur Mazur4, Tomasz Szczepański5, Ewa Toporowska-Kowalska6, Iwona Beń-Skowronek7, Piotr Hartmann8, Tomasz Jarmoliński9, Agnieszka Lipińska-Opałka10, Anna Medyńska11, Katarzyna Plata-Nazar12, Jan Styczyński13, Jarosław Peregud-Pogorzelski14

1 Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
2 Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
3 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa
4 Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
5 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
6 Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Uniwersytet Medyczny, Łódź
7 Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego, Lublin
8 Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałem Alergologii, Endokrynologii, Neurologii – Szpital im. Dzieci Warszawy, Dziekanów Leśny
9 Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław
10 Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
11 Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław
12 Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
13 Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz
14 Klinika Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin