Postępowanie z dzieckiem z COVID-19 - zalecenia

Postępowanie z dzieckiem z COVID-19 - zalecenia
Opublikowano dnia : 20.11.2020

Zalecenia dla pediatrów oraz lekarzy medycyny rodzinnej w podstawowej opiece zdrowotnej oraz dla leczących dzieci zakażone SARS-CoV-2 w warunkach szpitalnych

Postępowanie z dzieckiem z COVID-19 - zalecenia Postępowanie z dzieckiem z COVID-19 - zalecenia


Magdalena Marczyńska1, Maria Pokorska-Śpiewak1, Ewa Talarek1, Magdalena Figlerowicz2, Bolesław Kalicki3, Ernest Kuchar4, Ewa Majda-Stanisławska5, Małgorzata Pawłowska6, Artur Sulik7, Adam Sybilski8, Leszek Szenborn9, Jacek Wysocki10, Teresa Jackowska111 Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
2 Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3 Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa
4 Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny
5 Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
6 Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
7 Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
8 II Klinika Pediatrii CMKP, Warszawa, Klinika Chorób Dziecięcych i Noworodkowych CSK MSWiA, Warszawa
9 Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
10 Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Oddział Obserwacyjno-Zakaźny,
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
11 Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa; Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii