Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Ostra białaczka limfoblastyczna jest najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego. Przedstawione w niniejszej publikacji standardy postępowania diagnostycznego w tej chorobie stanowią aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
Słowa kluczowe: diagnostyka, standardy, ostra białaczka limfoblastyczna, dzieci

Standardy przygotowano w ramach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków oraz Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Rekomendacje zostały opracowane na podstawie wytycznych protokołu terapeutycznego AIEOP-BFM ALL 2017 dla ostrej białaczki limfoblastycznej (acute lymphoblastic leukemia – ALL) u dzieci, który jest stosowany we wszystkich ośrodkach onkohematologicznych w Polsce od 01.10.2018.
Przeczytaj STANDARDY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO W OSTREJ BIAŁACZCE LIMFOBLASTYCZNEJ STANDARDY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO W OSTREJ BIAŁACZCE LIMFOBLASTYCZNEJKatarzyna Derwich1, Monika Lejman2, Joanna Taha3, Agata Pastorczak3,

Wojciech Młynarski3, Jan Styczyński4, Tomasz Szczepański5


 

1 Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej II Katedry Pediatrii, Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Pracownia Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3 Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii I Katedry Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

4 Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

5 Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego