Muzykoterapia zmniejsza depresję u dzieci i młodzieży

Muzykoterapia zmniejsza depresję u dzieci i młodzieży
Naukowcy z Queen's University w Belfaście odkryli, że muzykoterapia zmniejsza depresję u dzieci i młodzieży z problemami behawioralnymi i emocjonalnymi. W największym kiedykolwiek badaniu tego rodzaju przeprowadzonym w partnerstwie z Northern Ireland Music Therapy Trust stwierdzono, że u dzieci, które uczęszczały na zajęcia z muzykoterapii znacznie wzrosła samoocena. Poprawiły się również ich umiejętności komunikacyjne i interaktywne.

W badaniu trwającym od marca 2011 roku do maja 2014 roku, wzięło udział 251 dzieci, które podzielono na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowiło 128 dzieci, które poddano standardowemu leczeniu. Natomiast u 123 pacjentów oprócz podstawowej opieki dodatkowo zastosowano terapię muzyką. Wczesne wyniki sugerują, że korzyści są trwałe w perspektywie długoterminowej.

Ciara Reilly, dyrektor generalny Northern Ireland Music Therapy Trust, powiedziała: "Przez długi czas opieraliśmy się na niepotwierdzonych informacjach i wynikach badań na małą skalę na temat działania muzykoterapii. Teraz mamy solidne dowody kliniczne, aby pokazać jej korzystne skutki".


Źródło: medicalnewstoday.com
następny artykuł