Związek między infekcją Helicobacter pylori a ostrą biegunką bakteryjną u dzieci

Związek między infekcją Helicobacter pylori a ostrą biegunką bakteryjną u dzieci
Jak podaje International Journal of Pediatrics – zakażenie Helicobacter pylori może odgrywać rolę ochronną w przebiegu biegunki bakteryjnej u dzieci. Jest więc niezwykle istotne by rozważyć wszystkie pozytywne i negatywne aspekty infekcji Helicobacter pylori przed jego eradykacją.

Infekcja Helicobacter pylori prowadzi do przewlekłego zapalenia żołądka zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.  Ostatnio jednak kształtują się poglądy na jego ochronne działanie w chorobach biegunkowych.  Naukowcy z Centrum Badawczego Chorób zakaźnych Szpitala Dziecięcego w Teheranie przebadali dwie grupy dzieci  w wieku 24-72 miesięcy. Pierwszą grupę stanowiły dzieci z ostrą biegunką – Salmonellozą (54 pacjentów) i Shigellozą (68 pacjentów). Drugą stanowiła grupa kontrolna – 204 dzieci bez objawów choroby. Jak się okazało – wśród dzieci z objawami biegunki – rozpowszechnienie Helicobacter pylori przedstawiało się następująco – jedynie 2 pacjentów z objawami Salmonellozy i 3 Shigellozy odznaczało się potwierdzoną infekcją Helicobacter pylori. Z kolei u 27 z 204 dzieci bez objawów biegunki rozpoznano infekcję Helicobacter pylori. Może to stanowić dowód na protekcyjne właściwości infekcji Helicobacter pylori.


Źródło: International Journal of Pediatrics