Wpływ wirusa SARS-CoV-2 na wątrobę

W pracy przedstawiono aktualną wiedzę dotyczącą wpływu wirusa SARS-CoV-2 na wątrobę. Poważne uszkodzenie wątroby najczęściej dotyczy przypadków COVID-19 o ciężkim przebiegu, głównie w populacji dorosłych. Nieliczne opisy przypadków uszkodzenia wątroby dotyczące dzieci sugerują łagodny przebieg patologii tego narządu u dzieci zakażonych SARS-CoV-2.

Opublikowano dnia : 15.12.2020

Cukrzyca związana z mukowiscydozą – współczesne standardy diagnostyki, rozpoznawania i leczenia/ Cystic fibrosis related diabetes – contemporary standards of diagnosis and treatment

Mukowiscydoza (cystic fibrosis – CF) to najczęstsza wśród rasy kaukaskiej choroba uwarunkowana genetycznie. Ogromny postęp w terapii spowodował znaczny wzrost długości życia osób z mukowiscydozą, a wraz z nim zwiększenie liczby pacjentów dotkniętych powikłaniami choroby. Najczęstszym z nich jest cukrzyca (cystic fibrosis-related diabetes – CFRD). Powikłanie to istotnie wpływa na przebieg kliniczny choroby.