Jak się bronić przed manipulacją?

Niezawodną obroną przed działaniami manipulatorskimi jest rozpoznanie, jakie są słabe punkty w naszych emocjach, myśleniu i zachowaniu, na które wytrawni manipulatorzy zazwyczaj bezbłędnie trafiają. Inną metodą obrony jest znajomość technik, jakie mogą być użyte przez nich wobec nas. Rozpoznanie ich może nas uchronić przed poddaniem się, przed staniem się bezwolnym narzędziem spełniającym zamierzenia i oczekiwania manipulatorów.