Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Opublikowano dnia : 19.01.2021

Według teorii programowania metabolicznego (lub żywieniowego) czynniki środowiskowei żywieniowe działające w krytycznym okresie rozwoju pre- i postnatalnego mają istotnywpływ na zdrowie w późniejszym życiu. W 2014 r. PTGHiŻDz opublikowało stanowisko dotyczące zasad żywienia zdrowych niemowląt, a w 2016 r. dotyczące karmienia piersią.
Niniejszy dokument jest aktualizacją obu tych stanowisk. Zalecenia opracowano na podstawie istniejących, wiarygodnych wytycznych towarzystw naukowych, zespołów ekspertów oraz organizacji zajmujących się żywieniem, które zaadaptowano do warunków polskich. W tym celu powołano specjalną grupę, która zajęła się wyszukaniem istniejących wytycznych oraz oceną ich jakości, aktualności i możliwości przyjęcia w Polsce. Wszyscy członkowie interdyscyplinarnego zespołu opracowującego niniejszy dokument zrecenzowali oraz przedyskutowali jego pierwszą wersję z przyszłymi użytkownikami. Do dokumentu dołączono zaktualizowany skrócony schemat żywienia przeznaczony do codziennego użytku przez rodziców/opiekunów dziecka. Kolejną aktualizację zaplanowano nie później niż 5 lat po publikacji niniejszych zaleceń.
Przeczytaj Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia DzieciHanna Szajewska1, Piotr Socha2, Andrea Horvath1, Anna Rybak3, Bartłomiej M. Zalewski1, Magdalena Nehring-Gugulska4, Hanna Mojska5, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska6, Danuta Gajewska7, Ewa Helwich8, Teresa Jackowska9, Janusz Książyk10, Ryszard Lauterbach11, Dorota Olczak-Kowalczyk12, Halina Weker13

1 Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

3 Department of Gastroenterology, The Great Ormond Street Hospital, Londyn, Wielka Brytania

4 Centrum Nauki o Laktacji

5 Zakład Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

6 Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum w Bydgoszczy

7 Zakład Dietetyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

8 Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

9 Klinika Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

10 Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w Warszawie

11 Klinika Neonatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

12 Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13 Zakład Żywienia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie