Apel Europejskiej Akademii Pediatrii – sierpień 2020 r.

Apel Europejskiej Akademii Pediatrii – sierpień 2020 r.
Opublikowano dnia : 03.09.2020

15 kwietnia 2020 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) opublikowała dokument na temat wpływu choroby koronawirusowej (COVID) na dzieci. Podkreślono w nim kluczowe obszary budzące niepokój, które mają wpływ na bezpieczeństwo, edukację i dobro dzieci na całym świecie. W swoim dokumencie ONZ wzywa do solidarności i działań na rzecz dzieci.

Zgodnie z apelem ONZ Europejska Akademia Pediatrii (EAP) oraz pediatrzy z całej Europy zwracają się do europejskich liderów, polityków i rządów o podjęcie pilnych działań w celu złagodzenia skutków, jakie pandemia COVID może wywrzeć na zdrowie i ogólne samopoczucie dzieci. Liderzy EAP i europejscy pediatrzy uważają, że należy podjąć działania już teraz, aby w przyszłości przeciwdziałać wpływowi COVID na dzieci.

APEL EUROPEJSKIEJ AKADEMII PEDIATRII - SIERPIEŃ 2020 APEL EUROPEJSKIEJ AKADEMII PEDIATRII - SIERPIEŃ 2020


Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii