Zalecenia umożliwiające funkcjonowanie placówek oświaty w okresie epidemii COVID19 (jesień 2020)

Zalecenia umożliwiające funkcjonowanie placówek oświaty w okresie epidemii COVID19 (jesień 2020)

Pandemia coronavirus disease 2019 (COVID-19) wywołała wiele problemów w zakresie zdrowia i edukacji dzieci. Dla większości dzieci zysk związany z powrotem do szkół (poprawa dostępności nauki, mniej problemów psychologicznych, interakcje społeczne, aspekty ekonomiczne) przeważa nad ryzykiem związanym z COVID-19. Na prawidłowe działanie placówek oświatowych ma wpływ wiele czynników zależnych zarówno od rodzaju i możliwości lokalowych danej szkoły, jak i zaangażowania dyrekcji i grona pedagogicznego oraz rodziców. Najważniejsze jest jednak przedstawienie władzom placówek oświatowych różnych możliwości ich funkcjonowania i dostępnych środków zapobiegawczych, tak by wypracowali plan umożliwiający prawidłową edukację i zmniejszenie ryzyka zachorowania na COVID-19.

W pracy przedstawiono zalecenia oparte na najnowszych rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz towarzystw naukowych, jak Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) i Europejska Akademia Pediatrii (EAP). Zwrócono uwagę na bezpieczny powrót dzieci do szkół, organizację pracy w szkole, a także na szczepienia przeciwko grypie. Podkreślono również konieczność takich decyzji politycznych, podejmowanych zarówno przez władze centralne, jak i lokalne, które będą kształtowały dobrobyt naszych społeczeństw na nadchodzące lata i czyniły świat lepszym dla dzieci.

ZALECENIA UMOŻLIWIAJĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OŚWIATY W OKRESIE EPIDEMII COVID19 (JESIEŃ 2020) ZALECENIA UMOŻLIWIAJĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OŚWIATY W OKRESIE EPIDEMII COVID19 (JESIEŃ 2020)


Magdalena Marczyńska1,2,3, Maria Pokorska-Śpiewak1,2, Teresa Jackowska4,5

1 Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
3 Przewodnicząca zespołu doradczego ekspertów ds. dzieci podejrzanych lub zakażonych SARS-CoV-2
4 Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
5 Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii

Słowa kluczowe: COVID-19, dzieci, edukacja, SARS-CoV-2, szkoła
Key words: COVID-19, children, educaon, SARS-CoV-2, school