ZAPOBIEGANIE I KONTROLA COVID19 NA PEDIATRYCZNYCH ODDZIAŁACH HEMATOLOGII I ONKOLOGII LUB PRZESZCZEPIANIA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH ORAZ W ODPOWIEDNICH PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH: ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ

ZAPOBIEGANIE I KONTROLA COVID19 NA PEDIATRYCZNYCH ODDZIAŁACH HEMATOLOGII I ONKOLOGII LUB PRZESZCZEPIANIA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH ORAZ W ODPOWIEDNICH PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH: ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
W grudniu 2019 roku zidentyfikowano nowego koronawirusa SARS-CoV-2 prowadzącego do choroby COVID-19 o charakterze pandemii z ryzykiem zgonu 2-6%. Wśród z pacjentów z grupy ryzyka znajdują się też dzieci w trakcie intensywnego leczenia przeciwnowotworowego, u których zawsze obserwuje się ciężkie zaburzenia odporności.

Na podstawie dostępnych danych literaturowych i własnych doświadczeń Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej przedstawia zalecenia dotyczące zapobiegania i kontroli COVID-19 na dziecięcych oddziałach hematologii i onkologii lub przeszczepiania komórek
krwiotwórczych oraz w odpowiednich poradniach specjalistycznych.

ZAPOBIEGANIE I KONTROLA COVID19 zalecenia PTOiHD ZAPOBIEGANIE I KONTROLA COVID19 zalecenia PTOiHD
następny artykuł