XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego we Wrocławiu

XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego we Wrocławiu
 
W dniach 17-19 września 2015 r. we wrocławskiej Hali Stulecia odbył się 3-dniowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Organizatorem wydarzenia był Komitet Naukowy i Organizacyjny XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Zarząd Główny PTP, a partnerem organizacyjnym firma Symposion. Przywitania gości oraz inauguracji tego spotkania wybitnych naukowców i praktyków z kraju i z zagranicy przewodniczyły – prof. dr hab. Danuta Zwolińska, Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XXXIII Zjazdu PTP, oraz prof. dr hab. Alicja Chybicka, Prezes Zarządu Głównego PTP. W tym najważniejszym krajowym wydarzeniu pediatrycznym wzięło udział kilkuset pediatrów i specjalistów z różnych dziedzin pediatrii.
Podczas inauguracji tego ważnego dla środowiska medycznego wydarzenia odczytano przemówienia lub zabrali głos przedstawiciele zagranicznych towarzystw pediatrycznych: prof. Sandra Hassink, Prezydent Amerykańskiej Akademii Pediatrii, prof. Adamos Hadjipanayis, Sekretarz Generalny Europejskiej Akademii Pediatrii, prof. Eli Somekh, Prezydent Stowarzyszenia Izraelskich Towarzystw Pediatrycznych, prof. Manuel Katz, Prezydent CIP – Global Consensus in Pediatrics Society. Następnie zasłużonym Gościom zostały wręczone najwyższe odznaczenia PTP: Medal im. Jozefa Polikarpa Brudzińskiego, Medal Gloria Pediatrica, Statuetka Róży Polskiej Pediatrii oraz dyplomy – Dyplom honorowy Zarządu Głównego PTP oraz Dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Sandra Hassink oraz prof. dr hab. Teresa Jackowska, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii. Te ważne części uroczystości zostały zwieńczone koncertem utalentowanego polskiego tenora – Jacka Wojcika.
W trakcie tego naukowego wydarzenia na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTP zostały także podjęte ważne decyzje dotyczące kierownictwa Zarządu Głównego PTP. Po 8 latach intensywnego przewodzenia Zarządowi prof. dr hab. Alicja Chybicka przekazała kierownictwo – wybranemu przez Zarząd – prof. dr. hab. Jarosławowi Peregud-Pogorzelskiemu z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szczecinie.
Program XXXIII Zjazdu PTP obejmował 25 sesji wykładowych oraz 20 sesji plakatowych z różnych dziedzin pediatrii. W tym samym czasie wykłady toczyły się w 4 salach wrocławskiej Hali Stulecia. Sesjom przewodniczyli najwybitniejsi przedstawiciele środowiska pediatrycznego w Polsce. Po każdym cyklu wykładów następował czas na dyskusję: podzielenie się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Program sesji uwzględniał elementy praktycznego zastosowania zdobyczy nauki, najnowsze statystyki i badania, aspekty prawne i etyczne związane z leczeniem, ostatnie osiągnięcia farmakologii oraz zastosowanie nowoczesnych metod w leczeniu dzieci. Wybitni i doświadczeni wykładowcy przedstawili najnowsze doniesienia naukowe z kraju i ze świata na temat rozpoznawania i leczenia chorób u dzieci na wszystkich etapach rozwoju.
Pierwszy dzień Zjazdu obejmował 2 sesje ogólnopediatryczne oraz 2 sesje z dziedziny neonatologii i pneumonologii. Podczas drugiego dnia obrad odbyło się 12 sesji z dziedzin medycznych związanych z leczeniem dzieci i młodzieży: Alergologia, Nefrologia, Wakcynologia, Neurologia, Gastroenterologia (2), Endokrynologia, Psychiatria, Onkologia, Medycyna rodzinna, a także 2 sesje, których tematem wiodącym była alergia pokarmowa oraz choroby zakaźne. Wykładom naukowym towarzyszły spotkania zorganizowane przez kilka firm farmaceutycznych: Teva, Aflofarm, Pharmapoint, Sandoz, Takeda, Mead Johnson Nutrition, HiPP, Polfa Tarchomin, Ferring, GSK. Trzeciego dnia cykl wykładow został podzielony na 9 następujących sesji: Diabetologia, Kardiologia, Dermatologia, Genetyka, Endokrynologia i medycyna wieku młodzieńczego, Hematologia, Wrodzone wady metabolizmu oraz 2 sesje ogólnopediatryczne. W tym dniu odbyły się także warsztaty kardiologiczne.
Podczas sesji ogólnopediatrycznych – odznaczających się dużą interdyscyplinarnością – zostały zaprezentowane zagadnienia z wielu innych dziedzin wiedzy, np.: stomatologii, m.in. w wykładzie prof. dr hab. T. Jackowskiej oraz prof. dr hab. Doroty Olczak-Kowalczyk pt. „Stanowisko polskich ekspertow dotyczące zasad żywienia dzieci i młodzieży w zapobieganiu choroby próchnicowej”; ortopedii – w wystąpieniu dr. Marcina Tyrakowskiego z Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy w Otwocku, zatytułowanym „Konieczność współpracy pomiędzy pediatrami i ortopedami w tworzeniu i utrzymaniu całościowego modelu badań przesiewowych stawów biodrowych”, czy radiologii, której udział w leczeniu najmłodszych pacjentów starała się udowodnić dr hab. Ewa Kluczewska z Zakładu Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wykładzie pt. „Radiolog i pediatra – dlaczego warto rozmawiać?”.
W trakcie obrad zostały kilkakrotnie poruszone wiodące i aktualne problemy, z którymi zmagają się na co dzień pediatrzy. Dużo uwagi poświęcono leczeniu gorączki u niemowląt i starszych dzieci. W trakcie jednej z sesji ogólnopediatrycznych miała miejsce dyskusja otwarta, której głównymi uczestnikami, a zarazem moderatorami byli prof. dr hab. Teresa Jackowska oraz dr hab. Piotr Albrecht z Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykład obejmował m.in. zagadnienie, czym leczyć wysoką gorączkę u dzieci – ibuprofenem, paracetamolem, czy podawać je choremu dziecku jednocześnie. Profesor Albrecht zaznaczył, że o wysokiej gorączce kwalifikującej się do leczenia farmakologicznego należy mowić powyżej 39 stopni Celsjusza. Antybiotykoterapia w przypadku gorączki u dzieci jest ostateczną metodą leczenia, stosowaną dopiero po nieprzynoszącym efektu leczeniu przeciwgorączkowym, przeprowadzonych badaniach morfologicznych, RTG i in. Szczepienia w pierwszych latach życia przeciwko pneumokokom, meningokokom czy Hib zmniejszają ryzyko występowania gorączki u dzieci w przyszłości. Profesor Jackowska przedstawiła szczegółowe dawkowanie ibuprofenu i paracetamolu, jakie należy stosować u dzieci, podkreślając, że trzeba bardzo dokładnie opisywać działanie tych leków rodzicom chorego dziecka. Wskazała także na rożnorodność leków powstałych na bazie paracetamolu, co pozwala na wybór dla dziecka odpowiedniego smaku, rodzaju i sposobu podawania leku.
W sesji zatytułowanej „Fakty i mity o terapii łączonej: paracetamol plus ibuprofen” dr Tadeusz Frankiewicz, farmakolog, przedstawił swój pogląd na temat zastosowania obydwu leków równocześnie w trakcie leczenia, zaznaczając, że tego rodzaju leczenie powinno być stosowane doraźnie i w ściśle określonych sytuacjach. Połączenie ibuprofenum i paracetamolum wpływa na większy efekt farmakologiczny, nie zachodzi pomiędzy tymi środkami żadna interakcja negatywna, występuje podobny poziom działań niepożądanych jak w sytuacji zastosowania ich oddzielnie. Profesor dr hab. Andrzej Radzikowski z Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wskazał, że ibuprofen stosowany równolegle z paracetamolem silniej obniża gorączkę i ból niż stosowany osobno lub naprzemiennie.
Przedstawicielki Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprezentowały sesję plakatową pt. „Gorączka u dzieci: postępowanie rodziców polskich na podstawie badań ankietowych”, z której wynikało, że rozpoznawanie gorączki u dziecka przez polskich rodziców jest prawidłowe, natomiast dalsze postępowanie budzi podejrzenia: występuje częste wczesne włączanie farmakoterapii przeciwgorączkowej oraz wizyty lekarskie już w pierwszym dniu gorączki, nieprawidłowe jest też dawkowanie przez nich leków choremu dziecku. Konieczna jest w tym względzie edukacja rodziców przez lekarzy pierwszego kontaktu. Jedna z sesji została w całości poświęcona szczepieniom w chorobach alergicznych, neurologicznych i hematologicznych. Położono także duży nacisk na przeprowadzanie szczepień obowiązkowych i zalecanych, z czym związana jest edukacja w zakresie rozmowy z rodzicem. Profesor dr hab. Jacek Wysocki wygłosił wykład pt. „Jak rozmawiać z rodzicami o szczepieniach”. Temu zagadnieniu został poświęcony także panel dyskusyjny firmy GSK pt. „«Przychodzi mama do lekarza». Rozmawiamy o szczepieniach z zaniepokojonym rodzicem”. Okazuje się, że – jak podają statystyki – ok. 39% rodziców obawia się, że szczepienia zagrażają dziecku, dlatego niezwykle ważna jest rola pediatry w przekonaniu rodzica, że ma on wolny wybór w tym zakresie, ale posiada też wsparcie lekarza, ktory może mu udzielić konkretnych odpowiedzi na nurtujące go pytania, używając racjonalnych argumentów za i przeciw szczepieniu dziecka. W innym przypadku – gdy lekarz nie zechce wyrazić swojej opinii – rodzic zacznie szukać potwierdzenia swoich nieuzasadnionych obaw, sięgając np. do mało wiarygodnych źrodeł wiedzy i porad znajdujących się m.in. w Internecie. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się także wykłady poświęcone alergiom pokarmowym i żywieniu dzieci czy suplementacji witamin.
Podczas wybranych sesji można było wysłuchać referatów wygłoszonych przez następujących prelegentów z zagranicy: A. Dahaveya – „The features of growth and weight increasing of children from 0 to 3 years from Grodno region” (sesja ogólnopediatryczna); I. Parfionova – „Endothelial dysfunction in children with community-acquired pneumonia” (sesja pneumonologiczna); S. Yarmark, S. Lialikau, V. Yarmark, V. Vezhal – „Morphological features of chronic gastroduodenitis in children” (sesja gastroenterologiczna).
W ramach warsztatów naukowych pt. „Kardiologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry” zostały poruszone zagadnienia: co pediatra powinien zrobić, gdy dziecko ma wydłużony QTc w badaniu elektrokardiograficznym; gdy odczuwa ból w klatce piersiowej; kiedy ma powiększone serce w badaniu radiologicznym klatki piersiowej; gdy występuje u niego nadciśnienie tętnicze – czego powinien w takim przypadku pediatra oczekiwać od kardiologa dziecięcego.
Uczestnicy Zjazdu mieli możliwość wziąć udział w organizowanych przez firmy farmaceutyczne spotkaniach, podczas których poruszane były zasadnicze tematy związane z leczeniem dzieci, takie jak: antybiotykoterapia, przeciwbólowa terapia łączona, alergologia, żywienie niemowląt i dzieci, w panelu dyskusyjnym – z wykorzystaniem quizu interaktywnego – o stosowaniu szczepień u dzieci (GSK) i w spotkaniu z ekspertem od antybiotykoterapii w pediatrii (Polfa Tarchomin).
Organizatorzy wydarzenia dołożyli wszelkich starań, aby lekarze pediatrzy mieli szansę na wzbogacenie swojej wiedzy i podzielenie się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Ponad 60 stoisk wystawców medycznych oraz wydawnictw książkowych i czasopism (m.in. Wydawnictwo Czelej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Elsevier Urban & Partner) umożliwiło lekarzom zapoznanie się z najnowszymi lekami dla najmłodszych pacjentów oraz publikacjami aktualnie dostępnymi na rynku medyczym. Zadbano rownież o stronę towarzyską wydarzenia. Po najbardziej intensywnym piątkowym dniu obrad uczestnicy spotkali się na występie kultowego zespołu Elektryczne Gitary, grupy o zasięgu i sukcesie międzynarodowym.
Sesje cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła wysoka frekwencja w trakcie trwania całego Zjazdu (czasem brakowało miejsc siedzących!), ożywione dyskusje wykładowców-ekspertów oraz niemała liczba pytań zadawanych specjalistom za pomocą SMS-ow lub w sposób bezpośredni. Program naukowy konferencji był tak bogaty, że na zwiedzanie magicznych zakątków stolicy Dolnego Śląska pozostawały jedynie godziny późnowieczorne i nocne.
Zjazd PTP zbiegł się w czasie z pracami nad rozporządzeniem w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Podstawę opracowania dokumentu stanowiły prace badawcze w tym zakresie zrealizowane przez Instytut Matki i Dziecka oraz Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Celem projektu jest poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą m.in. poprzez wczesną identyfikację rodzin potrzebujących wsparcia.
Warto też wspomnieć o uroczystym odsłonięciu i przywitaniu podczas Inauguracji XXXIII Zjazdu PTP medycznego krasnala Pediatrusia autorstwa poznańskiej artystki – Aleksandry Wiśniewskiej, symbolizującego troskliwą opiekę nad małym pacjentem. Figura krasnala ma zagościć na stałe w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Bo Wrocław to prawdziwe siedlisko skrzatów – uroczych krasnali, które kryją się w pięknych, urzekających miejskich uliczkach i tajemniczych zakamarkach, ale także niepostrzeżenie wyrastają w centralnych punktach pełnego wdzięku miasta.


Redaktor Prowadzący
Monika Piech
 
następny artykuł